Κρυολιπόλυση – Super New Τechnology

cryo-lipo_a-453x700Με τη βοήθεια της χαμηλής θερμοκρασίας, η οποία εφαρμόζεται τοπικά, βοηθάμε την άμεση αδρανοποίηση και απόπτωση των λιποκυττάρων, με αποτέλεσμα την μείωση λίπους.

Άμεσα ορατά αποτελέσματα μέσα σε ένα με δύο μήνες!